گهواره نوزاد

گهواره ها تخت های کوچکی هستند که قابلیت تحرک دارند و این امر به خواباندن نوزاد کمک میکند. گهواره ها گزینه مناسبی برای افرادی هستند که فضای کافی برای یک تخت نوزادی را ندارند. استفاده از گهواره ها بدلیل ابعاذ کوچک آنها نهایتا تا 6 ماه امکان پذیر هست.

جدیدترین مدل های گهواره نوزاد بی بی لونا