فرش اتاق نوزاد

انتخاب فرش اتاق نوزاد هم از لحاظ سلامت نوزاد و هم از جهت تاثیر در دکوراسیون اتاق نوزاد حائز اهمیت ویژه است. با توجه به قرارگیری تخت و کمد نوزاد، فضای زیادی برای فرش اتاق کودک باقی نمی ماند و فرش اتاق نوزاد معمولا ابعاد کوچکی دارند.

جدیدترین مدل های فرش اتاق نوزاد بی بی لونا